Pritiskom na gumb kazaljke se pomiču u najbolji položaj kako bi se omogućila nesmetana vidljivost brojčanika ili display-a sata.

Naslov

Go to Top