Prilikom odabira funkcije sat, ovisno o modelu, vibrira kod alarma, odbrojavanja, notifikacija i sličnih radnji.

Go to Top